viagra jelly cheap generic laviagraes.com

Par YFU

YFU vīzija

“Youth For Understanding” jeb latviešu valodā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem vienu mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu, šādā veidā arī vistiešāk iepazīstot viesvalsts ikdienu, tradīcijas un kultūru. Ik gadu YFU organizētajās programmās piedalās vairāk kā 3000 skolēni visā pasaulē. YFU ir organizācija ar vairāk kā 65 gadu pieredzi.

YFU aizsākumi

1951. gadā ASV tika realizēta ideja vācu jauniešiem pavadīt vienu mācību gadu Amerikā, mācoties vidusskolā un dzīvojot viesģimenē. Tā bija iespēja karā sagrautās Vācijas skolēniem iepazīties ar patiesi demokrātisku sabiedrību, lai pēc atgriešanās mājās jaunieši ar savu pieredzi un zināšanām spētu piedalīties savas valsts atjaunošanā un attīstīšanā. Oficiāli YFU organizācija savu darbu sāk 1952.gadā. Pēc pāris gadiem apmaiņā iesaistās arī citas pasaules valstis, tādējādi aptverot visu pasauli – Skandināviju, citas Eiropas kontinenta zemes, tālās Austrumu zemes, kā arī Latīņameriku un Āfrikas kontinentu. Latvijā YFU organizācija darbību sāka 1990. gadā, kad grupa norvēģu skolēnu ieradās Latvijā, bet latviešu jaunieši devās uz Norvēģiju. Nu jau vairāk kā 25 gadus YFU Latvija skolēnu apmaiņas programma darbojas kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos.

YFU mērķi

Kopš YFU dibināšanas, organizācijas mērķi nav mainījušies - radīt sapratni un mieru starp dažādām valstīm, kā arī palīdzēt gūt izpratni par dažādu kultūru atšķirībām. Vislabāk to iespējams izdarīt nevis kā tūristam, apmeklējot kādu valsti kā viesim, bet gan kļūstot par valsts iedzīvotāju uz vienu gadu, dzīvojot vietējā ģimenē un apmeklējot vietējo skolu. Apmaiņas skolnieks gada laikā iepazīst jaunu zemi, kultūru, tradīcijas, augstā līmenī apgūst svešvalodu, kā arī iepazīst sevi, attīsta savas saskarsmes prasmes, kļūst patstāvīgs un neatkarīgs.