viagra jelly cheap generic laviagraes.com

YFU Latvijā

YFU birojs Latvijā darbojas jau kopš 1991.gada kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos. Pirmās vidusskolēnu apmaiņas notika starp Latviju un Norvēģiju. Pirmajā YFU Latvija darbības gadā pie mums iebrauca 7 apmaiņas skolēni no Norvēģijas un uz Norvēģiju devās 4 vidusskolēni no Latvijas. Šobrīd YFU Latvija vidusskolēniem piedāvā iespēju mācīties vairāk kā 25 pasaules valstu vidusskolās gan gada, gan semestra un arī vasaras programmās. Tāpat arī Latvijā katru gadu iebrauc apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm, kas vēlas iepazīt mūsu zemi, mūsu kultūru, tradīcijas un apgūt latviešu vai krievu valodu. YFU Latvija valdes dalībnieki ir brīvprātīgie, kuru uzdevums ir vadīt un uzraudzīt biroja darbību, nodrošināt organizācijas stabilu darbību ilgtermiņā. Organizācijai ir aktīvs brīvprātīgo darbinieku tīkls, kas iesaistās YFU pasākumos, semināros, organizē apmācības, sagatavo nākamos apmaiņas skolēnus, uzrunā potenciālās viesģimenes.


Birojs:
Laima Kazeka - programmu koordinatore
Dita Svārpstone - asistents programmu koordinēšanā

Valde:
Dainis Kreilis - valdes priekšsēdētājs
Roberts Ketlers - valdes priekšsēdētāja vietnieks
Ieva Keterliņa - valdes locekle
Reinis Rasmanis - valdes loceklis
Linda Daniela - valdes locekle

Goda biedri:
Kārlis Grīnbergs
Līga Barbara